Riksgälden följer riktlinjer om skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt

Nyhet 2 april 2024

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt.

Riktlinjerna gäller från och med 2 april 2024.

Esmas riktlinjer om skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt (Klicka på länken och välj SV för svenska).