Riksgälden följer riktlinjer om typer av bestämmelser i samarbetsarrangemang och innehållet i dessa

Nyhet 2 april 2024

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om typer av bestämmelser i samarbetsarrangemang och innehållet i dessa.

Riktlinjerna gäller från och med 2 april 2024.

Esmas riktlinjer om typer av bestämmelser i samarbetsarrangemang och innehållet i dessa (Klicka på länken och välj SV för svenska).