Statsskulden fortsatte att minska 2023

Nyhet 16 februari 2024

Statsfinanserna fortsatte att utvecklas överraskande starkt 2023 och statsskulden ser vid årets slut ut att vara den lägsta sedan mitten av 1960-talet. Det tredje året i rad med budgetöverskott innebar att Riksgäldens upplåning sett över året enbart gick till att ersätta gamla lån som förföll.

Det framgår av Riksgäldens rapport ”Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2023”, som lämnas till regeringen i dag. Den årliga rapporten beskriver hur Riksgälden hanterade statens upplåning och förvaltningen av statsskulden under föregående år, utifrån regeringens riktlinjer och målet att minimera den långsiktiga kostnaden för skulden och samtidigt beakta risker.

Året i korthet (med hänvisning till sidor i rapporten)

  • Statens budget gick med överskott för tredje året i rad och statsskulden sjönk enligt preliminära siffror till 16 procent av BNP. Sidan 13.
  • Mot bakgrund av överskottet lånade Riksgälden sett över året bara till att refinansiera tidigare tagna lån som förföll. Sidan 23.
  • Det totala upplåningsbehovet ökade 2023 jämfört med 2022 och Riksgälden finansierade ökningen med kortfristig upplåning. Sidan 24.
  • Riksgälden höjde även utbudet av statsobligationer från augusti, men det var för att möta kommande upplåningsbehov. Sidan 25.
  • Alla auktioner av statsobligationer var övertecknade med god marginal, trots att även Riksbanken började sälja statsobligationer. Sidan 30.
  • Marknadsaktörerna upplevde en viss förbättring av likviditeten på andrahandsmarknaden för statsobligationer. Sidan 18.
  • Marknadsaktörernas förtroende för Riksgälden var fortsatt högt. Marknadsvård och kommunikation sågs som de främsta styrkorna. Sidan 37.
  • Statsskuldens löptid låg inom riktvärdesintervallet på 3,5–6 år och Riksgälden minskade statsskuldens valutaexponering i enlighet med regeringens riktlinjer. Sidan 41.
  • Kostnaden för statsskulden i relation till skuldens storlek var 2,5 procent, vilket är högre än genomsnittet de senaste fem åren men lägre än föregående år. Sidan 48.

Rapport: Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2023

Läs mer om den årliga undersökningen av marknadens förtroende för Riksgälden och bedömning av marknadslikviditeten: 

Resultatet av den årliga marknadsundersökningen

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja