Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Remissvar: Regler om avstängning av statligt anställda

Nyhet 14 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar gällande "Regler om avstängning av statligt anställda" (Fi2024/00814).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,31%

Nyhet 13 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-14 - 2024-06-20.

Sveriges statsskuld maj 2024

Publikation 10 juni 2024 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i maj 2024

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Överskott för staten i maj 2024

Pressmeddelande 10 juni 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,6 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 41,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre utgifter och högre nettoutlåning.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,36%.

Nyhet 5 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-07 - 2024-06-13.

Remissvar: Energimyndighetens rapport Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid

Nyhet 4 juni 2024 Garantier och lån, Remisser och remissvar

Energimyndigheten föreslår i sin rapport Styrmedel för CCS och CCU (ER 2023:26) bland annat att regelverket för Riksgäldens gröna kreditgarantier ska förtydligas för att säkerställa att kreditgarantier kan ställas ut till infrastruktur som stödjer koldioxidinfångning. (KN2024/00693)

Remissvar: Arbetsrätten under krig och krigsfara

Nyhet 31 maj 2024 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Arbetsrätten under krig och krigsfara" (A2023/01565)

Konsekvensanalys av ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer

Nyhet 31 maj 2024 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har överlämnat en konsekvensanalys till regeringen om ett ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer från 50 till 60 år. Konsekvensanalysen är ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2024. I konsekvensanalysen finns även förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och...

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2024

Pressmeddelande 31 maj 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden publicerar idag den kvartalsvisa rapport som redovisar hur de systemviktiga bankerna levde upp till kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder, det så kallade MREL-kravet, vid utgången av det första kvartalet 2024.

Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2024

Publikation 31 maj 2024 Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2024

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2024.

...