Pressmeddelanden

Underskott för staten i oktober 2023

Pressmeddelande 7 november 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på en lägre nettoutlåning.

Överskott för staten i år vänder till underskott 2024

Pressmeddelande 26 oktober 2023 Statens upplåning

Statens budgetsaldo har fortsatt att utvecklas starkare än väntat och går nu mot ett överskott även i år. Men sedan följer två år med underskott, enligt Riksgäldens nya prognos. Riksgälden står därför fast vid planen att öka upplåningen i statsobligationer vid årsskiftet.

Underskott för staten i september 2023

Pressmeddelande 6 oktober 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 6,3 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 8 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster och lägre utbetalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades bland...

Riksgäldens riktlinjeförslag: Riksgälden föreslår oförändrad styrning av statsskulden för 2024

Pressmeddelande 22 september 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår att regeringen låter riktvärdena för statsskuldens sammansättning och löptid ligga fast under 2024. Men med en fortsatt låg statsskuld kan det därefter bli aktuellt att justera riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.

Överskott för staten i augusti 2023

Pressmeddelande 7 september 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,3 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre utbetalningar av elstöd till företag än väntat.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2023

Pressmeddelande 1 september 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Överskott för staten i juli 2023

Pressmeddelande 7 augusti 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,5 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett marginellt överskott på 0,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster samt lägre betalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades...

Underskott för staten i juni 2023

Pressmeddelande 7 juli 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,3 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,6 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre skatteinkomster och utbetalningar av elstöd.

Riksgälden har beslutat om uppdaterad resolutionsplan och MREL för Svensk Exportkredit AB

Pressmeddelande 20 juni 2023 Finansiell stabilitet

Riksgälden bedömer att det inte finns skäl att hantera Svensk Exportkredit AB (SEK) genom resolution. Riksgälden har därför fattat beslut om en ny resolutionsplan och om att MREL-kravet ska begränsas till ett förlustabsorberingsbelopp, det vill säga summan av företagets pelare 1- och pelare 2-krav.

Överskott för staten i maj 2023

Pressmeddelande 8 juni 2023 Statens upplåning, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre skatteinkomster.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2023

Pressmeddelande 2 juni 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Gradvis ökad upplåning i statsobligationer

Pressmeddelande 25 maj 2023 Statens upplåning

Statens budgetsaldo har utvecklats starkare än väntat hittills i år, men Riksgälden räknar fortsatt med ett underskott för 2023. Nästa år stiger statens utgifter och budgetunderskottet växer. För att möta det större underskottet och kommande obligationsförfall, ökar Riksgälden upplåningen i...

Överskott för staten i april 2023

Pressmeddelande 8 maj 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,7 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,5 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror framför allt på lägre skatteinkomster.

Underskott för staten i mars 2023

Pressmeddelande 11 april 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 12,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 22,7 miljarder kronor. Att underskottet blev mindre än väntat beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. De högre skatteinkomsterna motverkades delvis av att...

Överskott för staten i februari 2023

Pressmeddelande 7 mars 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 98,0 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. Samtidigt betalades inte hela elprisstödet till hushållen ut i februari,...

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) – kvartal 4, 2022

Pressmeddelande 3 mars 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott

Pressmeddelande 23 februari 2023 Statens upplåning

Statsbudgeten vänder till underskott i år efter förra årets oväntat stora överskott. Det beror delvis på minskade skatteinkomster, men även på tillfälliga faktorer som elprisstöd. Riksgälden räknar med att budgetunderskottet kvarstår 2024 och ökar då obligationsupplåningen.

Årsredovisning 2022: Starka statsfinanser i turbulent tid

Pressmeddelande 22 februari 2023 Om Riksgälden

Riksgälden konstaterar i sin årsredovisning 2022 att året varit turbulent. Både avseende säkerhetssituationen i närområdet och utvecklingen i ekonomin med historiskt hög inflation, snabbt stigande räntor och höga elpriser. Tillväxten i ekonomin saktade av, men statsfinanserna utvecklades trots det...

Underskott för staten i januari 2023

Pressmeddelande 7 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 45,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,5 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror till övervägande del på lägre skatteinkomster än beräknat.

Statens budgetöverskott blev 164 miljarder kronor 2022

Pressmeddelande 10 januari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 164 miljarder kronor för 2022. Riksgäldens prognos var ett överskott på 91 miljarder kronor. Jämfört med föregående år beror det större budgetöverskottet både på ett starkare primärsaldo och på tillfälliga faktorer som...

Årets beslut om resolutionsplaner och MREL

Pressmeddelande 19 december 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat årets beslut om resolutionsplaner och krav på kapitalbas och kvalificerade skulder, så kallade MREL-krav. Riksgälden konstaterar att de flesta banker är på god väg att uppfylla de slutliga MREL-kraven som gäller från och med 2024, men att vissa banker behöver öka takten för...

Överskott för staten i november 2022

Pressmeddelande 7 december 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,7 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än prognostiserat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre nettoutlåning.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande 7 december 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Överskott för staten i oktober 2022

Pressmeddelande 7 november 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,0 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var något högre än beräknat samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre...

Minskat överskott i statens budget ökar lånebehovet

Pressmeddelande 27 oktober 2022 Statens upplåning

En snabb inbromsning i ekonomin bidrar till att statens finanser försvagas nästa år, enligt Riksgäldens nya prognos. Budgetsaldot tyngs även av tillfälliga faktorer som åtgärder kopplade till det höga elpriset. Det medför ett ökat lånebehov för staten, vilket Riksgälden finansierar med kortfristig...

Underskott för staten i september 2022

Pressmeddelande 7 oktober 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 5,9 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,4 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev lägre än väntat beror framför allt på att utbetalningar från ett antal myndigheter var högre än väntat samtidigt som...

Riksgäldens riktlinjeförslag: Statsskuldens valutaexponering bör avvecklas

Pressmeddelande 28 september 2022 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår att statsskuldens exponering i utländsk valuta avvecklas successivt under de kommande fyra åren. Förslaget är grundat på uppdaterade analyser som visar att valutaexponeringen innebär högre risk utan att ge lägre kostnader över tid för staten.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2022

Pressmeddelande 9 september 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Överskott för staten i augusti 2022

Pressmeddelande 7 september 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 44,5 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev högre än väntat beror framför allt på att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat. Samtidigt var även utbetalningar...

Statliga kreditgarantier för elproducenter

Pressmeddelande 6 september 2022 Garantier och lån

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.