Pressmeddelanden

Underskott för staten i april 2024

Pressmeddelande 8 maj 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,6 miljarder kronor i april. Det var något lägre än Riksgäldens prognos med ett underskott på 26,4 miljarder kronor.

Riksgälden anställer ny internrevisionschef

Pressmeddelande 15 april 2024 Om Riksgälden

I dag börjar Jonas Calles som internrevisionschef på Riksgälden.

Litet underskott i statens finanser i mars 2024

Pressmeddelande 8 april 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,3 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster och lägre nettoutlåning än väntat. Det motverkades delvis av högre utbetalningar från myndigheter.

Överskott för staten i februari 2024

Pressmeddelande 7 mars 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 74,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 52,2 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – fjärde kvartalet 2023

Pressmeddelande 1 mars 2024 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Staten går mot underskott och statsskulden växer

Pressmeddelande 22 februari 2024 Statens upplåning

Efter tre år i rad med budgetöverskott för staten räknar Riksgälden med underskott både i år och nästa år. Det innebär att statsskulden ökar från en låg nivå. Mot bakgrund av det större lånebehovet höjer Riksgälden obligationsupplåningen.

Ny avdelningschef för Finansiell stabilitet

Pressmeddelande 21 februari 2024 Finansiell stabilitet

I dag börjar Fredrik Bystedt som avdelningschef för Finansiell stabilitet på Riksgälden.

Villkor för byte av realobligation 3109 mot 3113

Pressmeddelande 16 februari 2024 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder en marknadsvårdande bytesauktion i realobligation 3109 med förfall den 1 juni 2025 i syfte att minska den utestående volymen innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionen äger rum den 8 mars.

Underskott för staten i januari 2024

Pressmeddelande 7 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 35,3 miljarder kronor i januari. Det var i linje med Riksgäldens prognos på ett underskott på 34,9 miljarder kronor.

Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på två år till 4,482 %

Pressmeddelande 23 januari 2024 Statens upplåning

Riksgälden emitterade tvååriga obligationer för totalt 2 miljarder amerikanska dollar (cirka 21 miljarder kronor) till en ränta på 4,482 procent. Valutalånet ingår i den kommunicerade upplåningsplanen.

Ny avdelningschef för Garanti och finansiering

Pressmeddelande 15 januari 2024 Garantier och lån

Idag börjar Jens Granlund som avdelningschef för Garanti och finansiering på Riksgälden.

Villkor för byten till nya statsobligationen SGB 1066

Pressmeddelande 11 januari 2024 Statens upplåning

Riksgälden introducerar i slutet av januari en ny statsobligation, SGB 1066, med förfall den 11 maj 2035. I den första auktionen emitteras 3 miljarder kronor och därefter erbjuder Riksgälden byten till den nya obligationen för totalt 10 miljarder kronor.

Statens budgetöverskott blev 19 miljarder 2023

Pressmeddelande 9 januari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19 miljarder kronor för 2023. Riksgäldens prognos var ett överskott på 31 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster.

Årets beslut om resolutionsplaner

Pressmeddelande 20 december 2023 Finansiell stabilitet

Effektiv krishantering av banker och andra institut förutsätter god planering. Resolutionsdelegationen har fattat årets beslut om resolutionsplaner för de åtta systemviktiga bankerna och en central motpart. Bankerna är på god väg att uppfylla sina krav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)...

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2023

Pressmeddelande 8 december 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Överskott för staten i november 2023

Pressmeddelande 7 december 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 36 miljarder kronor. Att överskottet blev mindre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster. De lägre skatteinkomsterna motverkades delvis av att även nettoutlåningen var...

Underskott för staten i oktober 2023

Pressmeddelande 7 november 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på en lägre nettoutlåning.

Överskott för staten i år vänder till underskott 2024

Pressmeddelande 26 oktober 2023 Statens upplåning

Statens budgetsaldo har fortsatt att utvecklas starkare än väntat och går nu mot ett överskott även i år. Men sedan följer två år med underskott, enligt Riksgäldens nya prognos. Riksgälden står därför fast vid planen att öka upplåningen i statsobligationer vid årsskiftet.

Underskott för staten i september 2023

Pressmeddelande 6 oktober 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 6,3 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 8 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster och lägre utbetalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades bland...

Riksgäldens riktlinjeförslag: Riksgälden föreslår oförändrad styrning av statsskulden för 2024

Pressmeddelande 22 september 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår att regeringen låter riktvärdena för statsskuldens sammansättning och löptid ligga fast under 2024. Men med en fortsatt låg statsskuld kan det därefter bli aktuellt att justera riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.

...