Riksgälden förberedd för förlängd Företagsakut

Pressmeddelande 17 december 2020

Regeringen har föreslagit att det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten förlängs så att kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021. Garantiprogrammet hanteras av Riksgälden och är en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin.

Nuvarande teckningsperiod avslutas den 31 december 2020.

Vi är förberedda för en fortsättning på Företagsakuten. Den ekonomiska utvecklingen till följd av coronapandemin är fortfarande osäker, så det kan finnas behov av statliga garantier ytterligare en tid framöver, säger Magnus Rystedt, avdelningschef Garanti och finansiering på Riksgälden.

Företagsakuten vänder sig i första hand till små och medelstora företag och lånen ges via kreditinstitutens ordinarie kreditprocess. Regeringen föreslår att garantiramen halveras under 2021 från 100 miljarder kronor till 50 miljarder kronor. Då staten bär 70 procent av risken innebär det att lån som kan garanteras under programmet vid fullt utnyttjande kan uppgå till 71,4 miljarder kronor. Utlåningen under Företagsakuten uppgick per den 27 november till 2,4 miljarder kronor fördelat på 684 lån.

Statistik Företagsakuten per den 30 oktober

Den senaste statistiken över fördelning mellan branscher, geografi och storlek på företagen är från vecka 44 (30 oktober). Statistiken visar att det framför allt är företag inom hotell- och restaurangbranschen som beviljats de statliga garantierna, följt av företag inom handelsbranschen. Drygt 50 procent av företagen finns i Stockholm och Västra Götalandsregionen och 92 procent av företagen har färre än 50 anställda. De så kallande mikroföretagen, d.v.s. företag med färre än 10 anställda, står för 63 procent av antalet beviljade lån inom Företagsakuten.

Kreditinstitutens utlåning under den statliga garantin till företag fördelar sig utifrån olika branscher enligt nedanstående tabell
BranschAntal i %
Hotell- och restaurang 29%
Handel 19%
Transport 10%
Tillverkning 8%
Verksamhet inom juridik, ekonomi och teknik 7%
Uthyrning, resetjänster och andra stödtjänster 6%
Kultur, nöje och fritid 5%
Övrigt 16%
TOTAL 100%
Utlåningen utifrån geografisk fördelning åskådliggörs i tabellen nedan
Geografiskt säteAntal i %
Stockholm 36%
Västra Götaland 21%
Skåne 8%
Jönköping 4%
Värmland 4%
Dalarna 4%
Jämtland 3%
Norrbotten 3%
Övriga 18%
TOTAL 100%
Fördelningen över storlek på företagen, vilka har lån via Företagsakuten, framgår av nedanstående tabell
Storlek företagAntal i %
Mikroföretag (0-9 anställda) 63%
Småföretag (10-49 anställda) 29%
Medelstora företag (50-249 anställda) 7%
Storföretag (≥ 250 anställda) 1%
TOTAL 100%

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja