Riksgälden förlänger teckningsperioden för Företagsakuten

Pressmeddelande 4 juni 2020

Riksgälden ställer ut lånegarantier avseende företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen. Riksgälden bedömer att behovet av garantiprogrammet kvarstår och förlänger därför möjligheten att få garanterade lån inom programmet.

I sin nuvarande utformning löper teckningsperioden för Företagsakuten ut den 30 juni 2020. Mot bakgrund av dialog med anslutna banker och kreditinstitut gör Riksgälden bedömningen att behovet av garantiprogrammet kvarstår efter 30 juni. Därför förlängs teckningsperioden med tre månader, till den 30 september 2020.

De långivare vi har dialog med bekräftar att många företag hellre prioriterar olika direkta stöd än att ta på sig mer lån i nuvarande läge. Deras bild är att garantiprogrammet i högre grad väntas efterfrågas efter att den akuta fasen passerats. Mot den bakgrunden förlängs programmet, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Beslutet om förlängning sker inom ramen för Riksgäldens mandat enligt uppdraget från regeringen.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01