Beslut om resolutionsplaner och MREL

Pressmeddelande 17 december 2021

Riksgälden har fattat årets beslut om resolutionsplaner och krav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL).

Av resolutionsplanerna framgår att Riksgälden, i likhet med tidigare år, bedömer att nio svenska banker (med banker avses även kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersbolag) är systemviktiga och behöver hanteras genom resolution i händelse av kris.

MREL-kravens syfte är att säkerställa att de systemviktiga bankerna har tillräckligt med kapital och skulder som kan täcka förluster och återställa kapitalet i händelse av kris.

Årets beslut om MREL har fattats i enlighet med nya EU-regler som under året genomförts i svensk lag. Kraven bestäms utifrån bankernas kapitalkrav och består av ett riskvägt och ett icke riskvägt krav. Kraven fasas in från den 1 januari 2022 och ska uppfyllas i sin helhet senast 1 januari 2024.

De nio systemviktiga bankerna och deras MREL-krav
1 Totalt riskvägt exponeringsbelopp
2   Totalt exponeringsmått (bruttosoliditetsmått) 
Bank  Totalt riskvägt krav (andel av REA1) Totalt icke riskvägt krav (andel av LRE2)
Handelsbanken 27,86% 6,00%
SEB 27,66% 6,00%
Swedbank 27,46% 6,00%
Landshypotek 22,54% 6,00%
Länsförsäkringar 21,68% 6,00%
SBAB 25,20% 6,00%
Skandiabanken 23,40% 6,00%
Sparbanken Skåne 22,54% 6,00%
Svensk Exportkredit 27,34% 6,00%

För mer information om hur MREL-kraven är beräknade:

Beslutspromemorian Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

MREL-policy

Se tabell för samtliga MREL-krav för de svenska systemviktiga bankerna (Tabellen uppdaterades med MREL-krav för Danske Hypotek AB (publ) den 21 december 2021 och för Nordea Hypotek AB (publ) samt Nordea Finans Sverige AB (publ) den 16 juni 2022.)

De flesta banker bedöms inte vara systemviktiga

Merparten av de banker som omfattas av Riksgäldens resolutionsplanering bedöms som inte systemviktiga och planeras därför att avvecklas genom konkurs eller likvidation om de fallerar. För de 147 banker i denna kategori har Riksgälden fattat beslut om så kallade förenklade resolutionsplaner och om MREL som inte överstiger kapitalkraven.

Insättningsgarantin gäller alltid

Oavsett hur en bank hanteras i kris gäller alltid insättningsgarantin. Det innebär att insättares pengar är skyddade upp till ett belopp om 1 050 000 kronor per insättare och institut.

För mer information Riksgäldens arbete inom finansiell stabilitet, se resolutionsplanering och MREL.

Kontakt

Presstjänsten, 08 613 47 01