Två nya avdelningschefer till Riksgälden

Pressmeddelande 4 april 2022

I dag börjar Klas Granlund som avdelningschef för Skuldförvaltning och Erika Färnstrand Damsgaard tar över motsvarande roll på avdelningen Ekonomisk analys.

Det känns jättebra att kunna välkomna två så välmeriterade personer till Riksgälden. Med deras djupa kompetens inom sina respektive områden kommer de kunna bidra till Riksgäldens ständigt pågående utvecklingsresa, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Klas Granlund, ny chef för Skuldförvaltning

Klas Granlund kommer närmast från Finansinspektionen där han i drygt sex år varit avdelningschef för Marknadsanalys och policy. Han har bland annat jobbat med analys och policyfrågor kopplade till finansiell stabilitet, väl fungerande marknader och konsumentskydd. På senare år har han arbetat med frågor kopplade till obligationsmarknadernas funktionssätt.

Granlund har även erfarenhet från finansmarknaden. Han har tidigare bland annat jobbat på Handelsbanken som ansvarig för deras obligationshandel. 

Klas har en bra kombination av kompetenser som vi kommer ha stor nytta av. Han har jobbat med strategiska policyfrågor, men har även praktisk erfarenhet av att handla med obligationer på marknaden, säger Karolina Ekholm. 

Det här känns jätteroligt och spännande. Statsskuldsförvaltningen är central och det är viktigt att den fungerar väl, säger Klas Granlund.

Erika Färnstrand Damsgaard, ny chef för Ekonomisk analys

Erika Färnstrand Damsgaard är doktor i nationalekonomi och kommer närmast från rollen som forskningschef på Konjunkturinstitutet. Hon är också medlem i det norska finansdepartementets Råd för finanspolitiska analyser och har på uppdrag av danska finansdepartementet nyligen lett en expertpanel som utvärderat den danska makroekonomiska modellen MAKRO. Hon har tidigare arbetat på Institutet för Näringslivsforskning och varit biträdande enhetschef för Prognosenheten på Finansdepartementet.

Jag är väldigt glad över att Erika tackat ja till att komma till Riksgälden. Jag har träffat henne i andra sammanhang och hon är kompetent och välmeriterad, säger Karolina Ekholm.

Avdelningen Ekonomisk analys bistår organisationen med kvalificerade analyser inom alla Riksgäldens ansvarsområden. Det innebär att det finns en bredd i frågorna, vilket jag tycker är väldigt spännande. Jag är glad över att nu vara på plats på Riksgälden och ser fram emot att leda verksamheten vidare tillsammans med alla duktiga kollegor på avdelningen, säger Erika Färnstrand Damsgaard.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja