Villkor för byte till statsobligation SGB 1065

Pressmeddelande 5 maj 2022

Riksgälden erbjuder ett byte till nominell obligation SGB 1065 den 2 juni.

Bytet erbjuds för att bygga upp volymen av SGB 1065. Bytet görs kursriskneutralt.1

Bytesauktion
 2 juni Kursriskneutralt
Riksgälden säljer obligation 1065
Riksgälden säljer belopp (mnkr)  2 000
Riksgälden köper obligation 1056
Riksgälden köper belopp (mnkr)2 2 200
Tid för återköpsränta kl. 10.45
Tid för auktionens stängning kl. 11.00
Tid för auktionsresultat kl. 11.03

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/statens-upplaning/.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Bytesdatumet annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2022:1 i februari.

Kontakt

Johan Bergström, upplåningschef, 08-613 45 68
Anna Olofsson, analyschef, 08-613 45 98[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angivna volymer av återköpslånen är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.