Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på två år till 4,482 %

Pressmeddelande 23 januari 2024

Riksgälden emitterade tvååriga obligationer för totalt 2 miljarder amerikanska dollar (cirka 21 miljarder kronor) till en ränta på 4,482 procent. Valutalånet ingår i den kommunicerade upplåningsplanen.

Totalt deltog omkring 70 investerare med en budvolym på 6,2 miljarder dollar. Transaktionen prissattes till 8 baspunkter över motsvarande obligation utgiven av den amerikanska staten.

– Det är första gången sedan 2020 som vi tar upp ett lån i utländsk valuta och det är mycket glädjande att se det breda internationella intresset för våra obligationer, säger Johan Bergström, upplåningschef på Riksgälden.

Dagens valutalån är en del i den nuvarande upplåningsplanen, som publicerades i oktober 2023. Riksgäldens upplåning i utländsk valuta medför ingen valutaexponering i den svenska statsskulden eftersom vi hanterar valutarisker med derivat. 

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret
Storlek USD 2 miljarder
Kupong 4,375 % s.a.
Förfallodatum  2026-01-30
Pris  99,797 % 
Ränta  4,482 % s.a.
Ränteskillnad mot amerikanska staten  8 baspunkter
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta 23,5 baspunkter
Ledarbanker  Citigroup Global Markets Europe AG, Danske Bank A/S Copenhagen, HSBC Bank PLC, TD Global Finance unlimited company.

 

Fördelning mellan investerare
Banker 18 %
Centralbanker och offentliga institutioner 70 %
Fondförvaltare 12 %

 

Fördelning mellan regioner
Amerikanska kontinenten 16 %
Asien 48 %
Europa och Mellanöstern 36 %

Kontakt

Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68