Villkor för byte av realobligation 3109 mot 3113

Pressmeddelande 16 februari 2024

Riksgälden erbjuder en marknadsvårdande bytesauktion i realobligation 3109 med förfall den 1 juni 2025 i syfte att minska den utestående volymen innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionen äger rum den 8 mars.

I bytesauktionen planerar Riksgälden att sälja realobligation 3113 med förfall den 1 december 2027. Bytet kommer att göras likvidneutralt1

Bytesauktion
 Fre 8 mar
Likvidneutralt
Riksgälden köper lån 3109
Riksgälden köper belopp (mnkr)2 2 860
Riksgälden säljer lån 3113
Riksgälden säljer belopp (mnkr) 3 000
Tid för återköpsränta 10.45
Tid för auktionens stängning 11.00
Tid för auktionsresultat 11.03

Bytesauktionen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2023:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl.10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning. Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare.

Kontakt
Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68
Anna Olofsson, analyschef, 08 613 45 98


1 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.
2 Angivna volymer av 3109 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.