Villkor för byten till nya statsobligationen SGB 1066

Pressmeddelande 11 januari 2024

Riksgälden introducerar i slutet av januari en ny statsobligation, SGB 1066, med förfall den 11 maj 2035. I den första auktionen emitteras 3 miljarder kronor och därefter erbjuder Riksgälden byten till den nya obligationen för totalt 10 miljarder kronor.

Kupongen på den nya obligationen publiceras onsdagen den 24 januari kl. 16.20 inför den första auktionen som hålls på onsdagen den 31 januari. Därefter erbjuder Riksgälden byten till SGB 1066 X% 11 May 35 från obligationerna SGB 1065 1.75% 11 Nov 33, SGB 1053 3.50% 30 Mar 39 och SGB 1056 2.25% 1 Jun 32. Bytena görs kursriskneutralt1.

Bytesauktioner
 Tor 1 feb
Kursriskneutralt
Fre 2 feb
Kursriskneutralt
Mån 5 feb
Kursriskneutralt

Riksgälden köper lån

1065

1053

1056

Riksgälden köper belopp (mnkr)2

4 600

2 200

3 900

Riksgälden säljer lån

1066

1066

1066

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

4 000

3 000

3 000

Tid för återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Tid för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Tid för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2023:3 i oktober. Syftet med bytena är att bygga upp volym i den nya obligationen.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning. Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare.

Frågor besvaras av:
Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68
Anna Olofsson, analyschef, 08 613 45 98


1 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

2 Angiven volym av lån 1065, 1053 och lån 1056 är en approximation beräknad från dagens räntenivåer.