Pressträff 24 februari: Prognos för statens finanser och upplåning

Hur kommer svensk ekonomi och statsfinanserna att utvecklas? Hur ser statens lånebehov ut framöver och hur ser Riksgäldens plan för statens upplåning ut? Ta del av Riksgäldens pressträff, som hölls den 24 februari,  där årets första helhetsbild presenterades.

Riksgälden presenterar prognoser för statens finanser och upplåning tre gånger per år. På pressträffen medverkade riksgäldsdirektör Karolina Ekholm, Mårten Bjellerup, chefsekonom och Johan Bergström, tf avdelningschef Skuldförvaltning.

Pressmeddelande 24 februari: Stark ekonomi ger större budgetöverskott och lägre statsskuld

Powerpointpresentation