Pressträff 24 maj: Prognos för statens finanser och upplåning

Hur kommer svensk ekonomi och statsfinanserna att utvecklas? Hur ser statens lånebehov ut framöver och hur ser Riksgäldens plan för statens upplåning ut? Riksgälden presenterade en helhetsbild på en pressträff den 24 maj.

Riksgälden presenterar prognoser för statens finanser och upplåning tre gånger per år. På pressträffen medverkde riksgäldsdirektör Karolina Ekholm, Mårten Bjellerup, chefsekonom och Klas Granlund, avdelningschef Skuldförvaltning.

Powerpointpresentation

Pressmeddelande: Mindre överskott i Sveriges statsbudget