Pressträff 26 oktober: Prognos för statens finanser och upplåning

Hur utvecklas statsfinanserna och hur ser statens lånebehov ut framöver? Och vad händer med statsskulden? Följ livesändningen den 26 oktober kl. 10.00 när Riksgälden presenterar årets tredje prognos för statens upplåningsbehov.

Riksgälden presenterar prognoser för statens finanser och upplåning tre gånger per år. Den 26 oktober presenteras årets tredje prognos av riksgäldsdirektör Karolina Ekholm och avdelningscheferna för Ekonomisk Analys respektive Skuldförvaltning, Erika Färnstrand Damsgaard och Klas Granlund.

Pressmeddelande 26 oktober: Överskott för staten i år vänder till underskott 2024

Rapport : Statsupplåning : Prognos och analys 2023:3