Pressträff 27 oktober: Prognos för statens finanser och upplåning

Hur kommer svensk ekonomi och statsfinanserna att utvecklas? Hur ser statens lånebehov ut framöver och hur ser Riksgäldens plan för statens upplåning ut? Riksgälden presenterade sin senaste helhetsbild vid en digital pressträff den 27 oktober.

Riksgälden presenterar prognoser för statens finanser och upplåning tre gånger per år. På pressträffen deltog Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, Mårten Bjellerup, chefsekonom och Anna Sjulander, avdelningschef Skuldförvaltning.

 

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)