Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer och rapporter, bland annat vår månadsvisa rapport om statsskuldens utveckling.

Söker du en viss rapport eller en publikation inom ett särskilt ämne?
Under Verksamhetsområde kan du filtrera din sökning.

Kvartalsrapport 2021:4: Finansering av kärnavfall

Publikation 29 april 2022 Rapport – Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har för avsikt att i mitten av maj inkomma med uppdaterad redovisning avseende marknadsläget vid utgången av första kvartalet 2022 och därefter avses kvartalsrapporten bli en löpande redovisning med samma struktur från gång till gång.

Kvartalsrapport 2021:4: Finansiering av kärnavfall

Nyhet

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021

Publikation 26 april 2022 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Årsredovisning 2021

Publikation 22 februari 2022 Årsredovisning

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2021

Publikation 18 februari 2022 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden