Årsredovisning

Årsredovisning 2023: Låg statsskuld och fortsatt överskott för staten

Nyhet 22 februari 2024 Om Riksgälden, Årsredovisning

Riksgäldens årsredovisning beskriver ännu ett år med överskott i statsfinanserna och en statsskuld som var den lägsta på över 50 år. Men 2023 präglades också av en svagare ekonomisk konjunktur och en ökad hotbild mot Sverige.

Årsredovisning 2023

Publikation 22 februari 2024 Årsredovisning
Pressmeddelande: Årsredovisning 2023: Låg statsskuld och fortsatt överskott för staten

Få en samlad bild över Riksgäldens arbete under 2023. Riksgäldens årsredovisning beskriver ännu ett år med överskott i statsfinanserna och en statsskuld som var den lägsta på över 50 år. Men 2023 präglades också av en svagare ekonomisk konjunktur och en ökad hotbild mot Sverige.

Årsredovisning 2022

Publikation 22 februari 2023 Årsredovisning
Pressmeddelande: Årsredovisning 2022: Starka statsfinanser i turbulent tid

Få en samlad bild över Riksgäldens arbete under 2022. Statens finanser utvecklades starkt trots att tillväxten i ekonomin saktade av. Året präglades av kriget i Ukraina och det tillkom nya uppgifter med indirekt eller direkt koppling till den försämrade säkerhetssituationen och effekterna av...

Årsredovisning 2021

Publikation 22 februari 2022 Årsredovisning

Få en samlad bild över Riksgäldens arbete under 2021. Den svenska ekonomin har stått emot pandemin väl och återhämtningen har varit överraskande stark. Under året har Riksgälden även bland annat gjort en historisk emission av en 50-årig statsobligation.

Årsredovisning 2020

Publikation 22 februari 2021 Årsredovisning
Nyhet: Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap

Ta del av Riksgäldens årsredovisning för 2020. Den återspeglar myndighetens verksamhet under året som gått – ett år som präglades av coronapandemin.

Årsredovisning 2019

Publikation 21 februari 2020 Årsredovisning
Nyhet: Fortsatt starka statsfinanser

Årsredovisningen ska återspegla Riksgäldens verksamhet under året som gått.

Riksgäldens årsredovisning

Publikation 22 februari 2018 Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Publikation 22 februari 2016 Årsredovisning

Årsredovisning 2014

Publikation 23 februari 2015 Årsredovisning

Årsredovisning 2013

Publikation 21 februari 2014 Årsredovisning

Årsredovisning 2012

Publikation 22 februari 2013 Årsredovisning

Årsredovisning 2011

Publikation 22 februari 2012 Årsredovisning

Årsredovisning 2010

Publikation 22 februari 2010 Årsredovisning

Årsredovisning 2009

Publikation 22 februari 2009 Årsredovisning

Revisionsberättelse för 2008

Publikation 31 december 2008 Årsredovisning

Årsredovisning 2008

Publikation 30 december 2008 Årsredovisning

Årsredovisning 2007

Publikation 26 februari 2007 Årsredovisning