Årsredovisning 2022

Publikation 22 februari 2023

Få en samlad bild över Riksgäldens arbete under 2022. Statens finanser utvecklades starkt trots att tillväxten i ekonomin saktade av. Året präglades av kriget i Ukraina och det tillkom nya uppgifter med indirekt eller direkt koppling till den försämrade säkerhetssituationen och effekterna av kriget.

Riksgäldens årsredovisning 2022

Pressmeddelande: Årsredovisning 2022: Starka statsfinanser i turbulent tid