Årsredovisning 2023

Publikation 22 februari 2024

Få en samlad bild över Riksgäldens arbete under 2023. Riksgäldens årsredovisning beskriver ännu ett år med överskott i statsfinanserna och en statsskuld som var den lägsta på över 50 år. Men 2023 präglades också av en svagare ekonomisk konjunktur och en ökad hotbild mot Sverige.

Riksgäldens årsredovisning 2023

Pressmeddelande: Årsredovisning 2023: Låg statsskuld och fortsatt överskott för staten