Kvartalsrapport 2022:3: Finansiering av kärnavfall

Publikation 25 november 2022

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det tredje kvartalet 2022.

Kvartalsrapport 2022:3: Finansiering av kärnavfall