Kvartalsrapport 2022:1: Finansiering av kärnavfall

Publikation 25 maj 2022

Riksgälden presenterar sin andra kvartalsrapport med uppdaterad redovisning avseende marknadsläget vid utgången av första kvartalet 2022.

Kvartalsrapport 2022:1: Finansiering av kärnavfall