Kvartalsrapport 2022:2: Finansiering av kärnavfall

Publikation 30 augusti 2022

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det andra kvartalet 2022.

Kvartalsrapport: 2022:2: Finansiering av kärnavfall