Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 2 2020

Publikation 27 augusti 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2020.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 2 2020