Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3 2020

Publikation 30 november 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2020.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3 2020

Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020