Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2019

Publikation 5 mars 2020

I denna rapport redovisar Riksgälden hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2019.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2019

Nyhet 2020-03-05: Riksgäldens rapport för hur bankerna lever upp till krav på nedskrivningsbara skulder