Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2020

Publikation 2 mars 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2020.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2020

Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020