Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 2, 2022

Publikation 9 september 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2022.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 2, 2022

Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2022