Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 3, 2022

Publikation 7 december 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2022.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 3, 2022

Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2022