Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2023

Publikation 8 december 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2023.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 3, 2023

Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld - tredje kvartalet 2023