Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2023

Publikation 1 september 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2023.

Dokumentet uppdaterades den 16 oktober vad gäller siffror för ett av instituten.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 2, 2023

Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) - kvartal 2, 2023