Finansiell krishantering – Riksgäldens arbete för den finansiella stabiliteten

Publikation 11 juni 2018

Ett av Riksgäldens uppdrag är att hantera banker i kris och värna finanasiell stabilitet. I den här rapporten beskriver vi hur arbetet går till.

Finansiell krishantering – Riksgäldens arbete för den finansiella stabiliteten

Revidering av rapporten pågår. Bland annat har det högsta ersättningsbeloppet inom insättningsgarantin höjts från 950 000 kronor till 1 050 000 kronor. På grund av nya regler i EU:s krishanteringsdirektiv har Riksgälden också tagit fram en ny MREL-policy som träder i kraft den 1 januari 2022.