Statsupplåning – prognos och analys 2020:1

Publikation 18 februari 2020

I Statsupplåning – prognos och analys 2020:1 presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2020–2021. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Statsupplåning – prognos och analys 2020:1, pdf

Pressmeddelande 2020-02-18 Underskott i statsbudgeten när ekonomin mattas