Statsupplåning – prognos och analys 2020:2

Publikation 19 maj 2020

I Statsupplåning – prognos och analys 2020:2 presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2020–2021. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Rapport: Statsupplåning – prognos och analys 2020:2, pdf

Pressmeddelande 2020-05-19: Statsskulden växer när viruseffekter slår på budgeten