Statsupplåning – prognos och analys 2020:3

Publikation 21 oktober 2020

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2020:3 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning till och med 2022. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Rapport: Statsupplåning – prognos och analys 2020:3

Pressmeddelande: Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna