Statsupplåning – prognos och analys 2021:1

Publikation 24 februari 2021

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:1 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning till och med 2022. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Rapport: Statsupplåning – prognos och analys 2021:1

Pressmeddelande: Statens finanser stärks när Riksbanken återbetalar lån

Presentation: Statens finanser stärks