Statsupplåning – prognos och analys 2022:1

Publikation 24 februari 2022

I denna rapport presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2023. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Rapport: Statsupplåning – prognos och analys 2022:1

Pressmeddelande: Stark ekonomi ger större budgetöverskott och lägre statsskuld

Se pressträffen i efterhand

Powerpointpresentation som visades under pressträffen