Statsupplåning – prognos och analys 2022:2

Publikation 24 maj 2022

I denna rapport presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2023. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Rapport: Statsupplåning – prognos och analys 2022:2

Pressmeddelande: Mindre överskott i Sveriges statsbudget

Se pressträffen

Powerpointpresentation