Statsupplåning – prognos och analys 2022:3

Publikation 27 oktober 2022

I rapporten presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2024. I det första avsnittet beskrivs prognosen för den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för planen för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt. Rapporten tar hänsyn till utvecklingen fram till den 12 oktober 2022.