Statsupplåning - prognos och analys 2023:3

Publikation 26 oktober 2023

I rapporten presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo de närmaste två åren. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten. Riksgälden lånar dels för att täcka underskott i statsbudgeten (nettolånebehovet), dels för att återbetala lån som förfaller.

Rapport: Statsupplåning - Prognos och analys 2023:3

Pressmeddelande: Överskott för staten i år vänder till underskott 2024