Sveriges statsskuld april 2021

Publikation 7 maj 2021

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld april 2021

Pressmeddelande: Underskott för staten i april 2021