Sveriges statsskuld juli 2021

Publikation 6 augusti 2021

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld juli 2021

Pressmeddelande: Överskott för staten i juli 2021