Sveriges statsskuld september 2021

Publikation 7 oktober 2021

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld september 2021.

Pressmeddelande: Överskott för staten september 2021