Sveriges statsskuld april 2022

Publikation 6 maj 2022

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport Sveriges statsskuld april 2022

Pressmeddelande: Underskott för staten i april 2022