Sveriges statsskuld december 2023

Publikation 9 januari 2024

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld december 2023

Pressmeddelande: Statens budgetöverskott blev 19 miljarder 2023