Sveriges statsskuld september 2023

Publikation 6 oktober 2023

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport Sveriges statsskuld september 2023

Pressmeddelande: Underskott för staten i september 2023