Sveriges statsskuld januari 2024

Publikation 7 februari 2024

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport Sveriges statsskuld januari 2024.

Pressmeddelande: Underskott för staten i januari 2024