Sveriges statsskuld mars 2024

Publikation 8 april 2024

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld mars 2024

Pressmeddelande: Litet underskott i statens finanser i mars 2024