Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2023

Okategoriserat 16 februari 2024 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2022

Publikation 21 februari 2023 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021

Publikation 26 april 2022 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021, Skr. 2021/22:104.

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2021

Publikation 18 februari 2022 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Statsskuldens förvaltning - Underlag för utvärdering 2020

Publikation 19 februari 2021 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Statsskuldens förvaltning – Underlag för utvärdering 2019

Publikation 21 februari 2020 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning
Nyhet 2020-02-21 : Statsskulden fortsatte att minska

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2018

Publikation 21 februari 2019 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag för utvärdering - Statsskuldens förvaltning 2017

Publikation 23 februari 2018 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

Publikation 25 april 2016 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Regeringens skrivelse 2015/16:104 till riksdagen

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2013

Publikation 21 februari 2014 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Publikation 25 februari 2013 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2011

Publikation 27 februari 2012 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2010

Publikation 22 februari 2010 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Utvärderingsrapport statsskuldsförvaltningen 2008-2009

Publikation 22 februari 2009 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning