Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021

Publikation 26 april 2022 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021, Skr. 2021/22:104.

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2021

Publikation 18 februari 2022 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Statsskuldens förvaltning - Underlag för utvärdering 2020

Publikation 19 februari 2021 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Statsskuldens förvaltning – Underlag för utvärdering 2019

Publikation 21 februari 2020 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden
Nyhet 2020-02-21 : Statsskulden fortsatte att minska

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2018

Publikation 21 februari 2019 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag för utvärdering - Statsskuldens förvaltning 2017

Publikation 23 februari 2018 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

Publikation 25 april 2016 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Regeringens skrivelse 2015/16:104 till riksdagen

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2013

Publikation 21 februari 2014 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Publikation 25 februari 2013 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2011

Publikation 27 februari 2012 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2010

Publikation 22 februari 2010 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Utvärderingsrapport statsskuldsförvaltningen 2008-2009

Publikation 22 februari 2009 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2006

Publikation 26 februari 2006 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning